+90 362 312 1920

Veri ve Log Saklama Politikası

Yazar: | Tarih: 2 Mart 2018

Veri ve Log Saklama Politikası

Amaç ve Kapsam

Ondokuz Mayıs Üniversitesi servislerinin kullanımıyla ilgili çeşitli verileri kaydeder ve bu verileri 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında belirtilen sürelerce saklı tutar. Kayıtlar gizli kabul edilir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, bu saklama süresi boyunca verilere yetkisiz erişimi engellemek için aktif önlemler alır. Saklama süresi, iş gereksinimlerine, yasalara, yönetmeliklere, Üniversite politikasına veya kapasite sınırlamaları gibi teknik kısıtlamalara göre kısaltılabilir veya uzatılabilir.

Genel İlkeler

Veri ve Log Saklama sürelerinin belirlenmesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilişim Kaynakları’nın kullanımı göz önünde bulundurulmuştur. Verilerin ve logların saklanmasını gerektiren durumlar için başlıca kriterler aşağıda listelenmiştir:

  • OMÜ ağının sağlam operasyonel güvenliğini korumak
  • Soruşturmayı veya çözümü gerektiren sorunları bildiren üçüncü şahıslara cevap vermek
  • Operasyonel verilerin yanlışlıkla ifşa edilmesine neden olan fırsatları azaltmak için günlük kaydı sınırlamak
  • Adli makamlarca ihtiyaç duyulabilecek erişim kayıtlarını tutmak

Aşağıdaki ilkeler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilişim Kaynaklarındaki kayıtların tutulmasına ve yönetilmesine yardımcı olur:

  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilişim Kaynakları Kullanıcılarının gizliliğini korumak için saklama süreleri optimize edilmiştir.
  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilişim Kaynaklarında saklanan verilere sadece yetkilendirilmiş kişiler tarafından erişim sağlanır.

İstisnalar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi dışındaki sağlayıcılar tarafından işletilen bulut hizmetleri ve BT hizmetleri, bu politikanın kapsamı ve kontrolünün ötesinde kayıt tutma sürelerine sahip olabilir.

Belirli verilerin tanımlanan günden daha uzun süre tutulduğu ve bazı üçüncü taraflara açıklandığı durumlar ortaya çıkabilir. Bu tür herhangi bir bilginin yetkili personel tarafından kullanılması ve herhangi bir günlük kaydının üçüncü şahıslara verilmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük makamının onayı ve talimatı altında yapılır.

Referanslar