+90 362 312 1920

Kampüs Ağı Kullanım Politikası

Yazar: | Tarih: 2 Mart 2018

Kampüs Ağı Kullanım Politikası

Amaç

Bu doküman, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü’nün imzalamış olduğu "Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) Kullanım Politikası Sözleşmesi" kapsamında, Üniversitemizde bilgisayar ağı ve internet kullanan herkesin uyması gereken kuralları tanımlamak üzere hazırlanmıştır.

Kapsam

Bu politika, Ondokuz Mayıs Üniversitesi BİDB hizmetlerinden (ağ bağlantısı, internet çıkışı, bilgisayar tahsisi vb.) faydalanan tüm akademik ve idari personel ile birlikte tüm öğrencileri kapsamaktadır.

Genel İlkeler

Bilgi iletişiminin sağlıklı ve etkin bir şekilde devam etmesi ve bilgi güvenliğinin sağlanması için tüm kullanıcıların aşağıda belirtilen kullanım kurallarına uymaları gerekmektedir.

 1. Üniversitemizin bilgisayar ağı, Ulusal Akademik Ağ (ULAKNET) üzerinden sınırlı kaynaklarla internet hizmeti almaktadır ve akademik, idari, eğitim ile araştırma birincil amaçlarına hizmet etmektedir. Ağ üzerindeki kişisel kullanımların hiçbir zaman diğer kullanıcıların birincil ağ erişim gereksinimlerini (akademik, idari, eğitim, araştırma vb.) yerine getirmelerine engel olmaması beklenmektedir.

 2. Ağ kaynaklarının şahsi kazanç ve kar amacı ile kullanılması yasaktır.

 3. Üniversite ağ kaynaklarının üniversite dışından kullanılmasına sebep olabilecek ya da üniversite dışındaki kişi ya da bilgisayarların kendilerini üniversite içindeymiş gibi tanıtmalarını sağlayacak her tür faaliyet (DHCP, DNS, proxy, relay, NAT, VPN vb.), izin alınmadığı taktirde yasaktır. Bu uygulamalar gerek görüldüğü takdirde sadece BİDB sistem sorumluları tarafından gerçekleştirilecektir.

 4. Kullanıcılar ağda bulunan diğer kullanıcıların kişilik haklarına saygılı davranmalı, kişisel bilgilerinin güvenliğini tehdit edici eylemlerde bulunmamalıdır.

 5. Kullanıcılar OMÜ ağ hizmetinin verilmesini sağlayan donanıma (switchler, kablolar, duvar prizleri vb.) hiçbir şekilde müdahale edemez, ayarlarını değiştiremezler. Bu uygulamalar gerek görüldüğü takdirde sadece BİDB ağ yönetim sorumluları tarafından gerçekleştirilecektir.

 6. Kullanıcılar BİDB ağ yönetim sorumlularının bilgisi olmadan ağa aktif cihazlar (switch, hub, modem, kablosuz erişim cihazı -access point- vb.) dahil edemezler.

 7. Üniversitemiz bilişim hizmetleri kullanıcılarının, kendilerine tanımlanmış olan erişim bilgilerini (kullanıcı adı, parola, vb.), diğer kişiler ile paylaşmaları yasaktır.

 8. E-posta kullanırken uyulması gereken kurallar “E-posta Hesapları Kullanım Politikası” dokümanında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.

 9. Bu kurallardan herhangi birisinin ihlal edildiğini gören kişi, ilgili makamları uyarmakla sorumludur.

Uygulama ve Yaptırımlar

 • Genel internet hizmeti kullanım kurallarına uymadığı tespit edilen kullanıcılar önce sözlü daha sonra yazılı olarak uyarılırlar.
 • Faaliyetin devamı sonucunda kampüs yerleşkesi içi veya kampüs yerleşkesi dışı ağ erişimi kullanıcının akademik ve idari görevlerini aksatmayacak şekilde geçici süre ile kapatılır.
 • Kural ihlaline sebep olan uygulamaların ortadan kalkmaması veya tekrarı durumunda Üniversite bünyesindeki soruşturma mekanizmaları harekete geçirilir.
 • Kural ihlaline sebep olan uygulamaların sonuçlarına göre adli veya idari yargı mekanizmaları harekete geçirilir.

Referanslar