+90 362 312 1920

E-posta Hesapları Kullanım Politikası

Yazar: | Tarih: 2 Mart 2018

E-posta Hesapları Kullanım Politikası

Amaç

Bu politikanın amacı, OMÜ e-posta hesaplarının izin verilen kullanımlarını tanımlamaktır. Bu politika, OMÜ’nün iki hedefe ulaşmasına yardımcı olur:

 • Üniversitenin tüm fakülte, personel ve öğrencilere iletişimlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmek.
 • Üniversite tarafından yönetilmeyen e-posta sistemlerine giden gizli veya kısıtlanmış verilerin riskini azaltmak.

Kapsam

Bu politika, OMÜ tarafından yönetilen e-posta sistemlerinden faydalanan tüm akademik ve idari personel ile birlikte tüm öğrencileri kapsamaktadır.

Sorumlular

Üniversitemizin tüm e-posta hizmetleri için gereken yazılım, donanım ve hizmetler BİDB tarafından yürütülmektedir. BİDB tarafından sunulan e-posta hizmetinden yararlananlar (bundan sonra kullanıcı olarak anılacaktır) bu dokümandaki kurallara uymakla yükümlüdür. BİDB, bu kuralların işletilmesinden ve kullanıcıların takibinden sorumludur.

Genel İlkeler

 1. OMÜ e-posta hesapları tüm akademik personel ve idari personel için <ad.soyad>@omu.edu.tr şeklinde BİDB tarafından açılmaktadır.

 2. Öğrenciler, Öğrenci İşleri Otomasyonu’na (ubs.omu.edu.tr) kayıt olduklarında otomatik olarak <öğrencino>@stu.omu.edu.tr şeklinde hesapları açılmaktadır.

 3. E-posta kullanıcı adı ve parolalar aynı zamanda kablosuz ağ altyapısında EDUROAM kullanılmaktadır.

 4. Kullanıcı, hizmet hakkının sadece kendisine ait olduğunu, bu hakkın kullanımına ilişkin özel ve gizli şifresini ve kullanıcı adını ve/veya kodunu başkasına kullandırmayacağını ve devretmeyeceğini, başkası tarafından öğrenilme şüphesi dahi olsa derhal değiştireceğini, aksi takdirde yapılan tüm işlemlerin sorumluluğunun kendine ait olacağını, kendisi kullanmadığı iddiasında bulunmayacağını kabul eder.

 5. Kullanıcı, İnternet erişimi sırasında sistemde dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade ve yazıların kendisine ait olduğunu, OMÜ’nün ve OMÜ BİDB’nın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul eder.

 6. Kullanıcı, İnternet ortamındaki haber gruplarında, sohbet ortamlarında; göndereceği elektronik posta mesajlarında hakaret, pornografi ve diğer yasadışı, toplum ahlak ve anlayışına aykırı herhangi bir amaç güden toplu tanıtım, postalama ve benzeri aktivitelerde bulunamaz.

 7. Kullanıcı @omu.edu.tr ve @stu.omu.edu.tr uzantılı e-posta hesapları ile eğlence, yasa dışı, hacking, pornografi, illegal vb. içerik barındıran servislere üye olamaz.

 8. Kullanıcılar kendi kullanıcı hesaplarında barındırdıkları içeriklerden ve gerçekleştirilen tüm elektronik posta işlemlerinden sorumludur.

 9. OMÜ akademik ve idari personelinin, kurum kimliği altında sürdürülen tüm faaliyetler için kuruma ait elektronik posta adresine sahip olması ve ilgili yazışmalar için @omu.edu.tr uzantılı e-posta hesabını kullanması gerekir.

 10. Kullanıcı, hesabında ve/veya sitesinde hukuki açıdan suç teşkil edecek materyal ve belgelere yer veremez. Kamu ve ticari servisler ile şahsi hesap sahiplerine zarar verici uygulamalar kullanamaz.

 11. Kullanıcı hesabı;

  • T.C. yasalarının belirlediği yasadışı kullanımlarda,
  • OMÜ tarafından belirlenen kullanım politikalarına uyulmadığı durumlarda,
  • Kullanıcı hesapları için belirlenen sınırların aşıldığı durumlarda,
  • OMÜ bilişim kaynaklarının akademik amaçlı çalışmaları engelleyici biçimde akademik amaçlı olmayan, ticari ve yasadışı amaçlı kullanıldığı durumlarda,
  • Kişilere ait kullanıcı hesaplarının farklı kişiler tarafından kullanımının belirlendiği durumlarda,
  • Sunucu sistemler üzerinde tanımlı diğer kullanıcıların şifrelerini bulmaya çalışmak, dosyalarına müdahale etmek, değiştirmek vb. girişimlerin tespit edildiği durumlarda,
  • Sistem doğruluğunun, bütünlüğünün, güvenliğinin ve servis devamlılığının engellendiği durumlarda,

   kullanıcıya haber verilmeksizin OMÜ BİDB tarafından geçici olarak kapatılabilir. Kullanıcı hesabının kalıcı olarak kapatılacağı durumlarda kullanıcılar önceden bilgilendirilir.

 12. BİDB uzun süre kullanılmayan hesapları kapatma hakkına sahiptir. 6 ay süreyle kullanılmayan hesaplar kapatılabilir ve ilgili kullanıcının dosyaları silinebilir. Ancak hesap kapalatılmadan en az 1 ay önce kullanıcı bilgilendirilir.

 13. OMÜ elektronik posta kaynakları; “zincir elektronik postalar”, reklam, aldatma, karalama gibi istenmeyen mesajlar (SPAM) göndermek için kullanılamaz.

 14. OMÜ ile ilgili kritik verileri içeren bilgiler elektronik posta, internet dosya paylaşım siteleri, paylaşım yazılımları ile gönderilemez.

 15. OMÜ, kullanıcının elektronik posta sisteminde gerçekleştirdiği aktivitelerle ilgili bilgiyi adli makamlarca talep edilmesi durumunda yargıyla kullanıcının izni olmadan paylaşma hakkını saklı tutar.

 16. E-posta hesap sahipleri, posta hesaplarının şifrelerini unuttukları ya da kaybettikleri zaman BİDB’ye şahsen müracaat etmeleri ve E-posta Başvuru Formu'nu doldurmaları gerekmektedir. Telefon, SMS, e-posta gibi iletişim araçlarıyla şifre bilgisi verilmemektedir.

Yaptırımlar

 • Yukarıda belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen kullanıcılar önce sözlü daha sonra yazılı olarak uyarılırlar.

 • Eylemin devam etmesi durumunda yerleşke içi ve/veya yerleşke dışı ağ erişimi kullanıcın akademik ve idari görevlerini aksatmayacak şekilde geçici süre ile kapatılır.

 • Kural ihlaline sebep olan uygulamaların ortadan kalkmaması ve/veya tekrarı durumunda Üniversite bünyesindeki soruşturma mekanizmaları harekete geçirilir.

 • Kural ihlaline sebep olan uygulamaların etki alanı ve etki büyüklüğüne göre adli veya idari yargı mekanizmaları harekete geçirilir.

Referanslar